Drukuj

1. Bacówka PTTK służy wszystkim turystom, zwłaszcza członkom PTTK
2. Bacówka zapewnia co najmniej:

3. W bacówce od godziny 23.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. Używanie instrumentów muzycznych i urządzeń nagłaśniających jest zabroniona w godzinach ciszy nocnej.
4. Doba w bacówce obowiązuje od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego .
5. Bufet jest czynny od 7.30 do 21.00
6. Przy kwaterowaniu turyści zobowiązani są podać wszystkie dane do meldunku.
7. Przy kwaterowaniu pobierana jest należność za cały pobyt + od 2 nocy opłata klimatyczna w kwocie 1,60 zł za każdą następną noc. Uchwała nr XII/43/2011 Rada Gminy Cisna.
8. Schronisko udziela zniżek:

9. Kluczy do pokoi nie wolno wynosić z budynku – należy zostawić je każdorazowo w recepcji/ bufecie. Przy meldunku pobierana jest kaucja za klucz zwracana w dniu wyjazdu.
10. Osoby przebywające w schronisku są zobowiązane do zabezpieczenia przedmiotów wartościowych, w tym pieniędzy. Schronisko nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe oraz pieniądze.
11. Gość bacówki zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz przepisów ppoż.
12. W bacówce obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia.
13.Na terenie bacówki oraz w jej obrębie poza miejscami do tego wyznaczonymi obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.
14. Goście bacówki zobowiązani są do oszczędnego używania wody i energii elektrycznej.
15. Goście bacówki zobowiązani są do segregacji śmieci.
16. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów stanowiących własność bacówki należy zgłaszać pracownikom , którzy ustala wysokość odszkodowania.
17. Pobyt zwierzęta w bacówce jest dozwolony, mogą też pozostać przed bacówką, w miejscu do tego wyznaczonym. Całkowity zakaz wstępu zwierząt na jadalnie.
18. W razie przekroczenia regulaminu bacówki lub nieodpowiedniego zachowania się, pracownik jest upoważniony do usunięcia klienta. Wezwania Policji, Straży Granicznej.
19. Osoba przebywająca na terenie bacówki jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem i przestrzegania go.
20. Zapłata za nocleg jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem i zastosowaniem się do niego.